Rethabile – Ntyilo Ntyilo Lyrics Ft Master KG

Lyrics For Ntyilo Ntyilo By Rethabile Ft Master KG

[Chorus]
Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Kwaphela iinyanga, kwatshona amalanga
Netshomi zami zithi undenz’isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam’izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

[Post-Chorus]
Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

[Refrain]
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlеl’eduze kwakho
Velе wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma

[Chorus]
Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Kwaphela iinyanga, kwatshona amalanga
Netshomi zami zithi undenz’isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam’izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

[Post-Chorus]
Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

[Refrain]
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma

TRENDING:   Mi Casa – Nana Lyrics