Pencil – Vukuzenzele lyrics ft Ricky Rick

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

tjo weeh

vukuzenzele

ngicel’uzenzele

vukuzenzele
ngicel’uzenzele

vukuzenzele

vukuzenzele

tjo weeh

tjo weeh

vukuzenzele

tjo weeh

tjo weeh

aww vukuzenzele

tjoo weeh

imoto ungana mali uyitholephi?

uyitholephi?

indoda engana moto uyitholephi?

uyitholephi?

imoto engana span uyitholephi?

uyitholephi?

imoto engana lutho uyitholephi?

uyitholephi?

vukuzenzele x 16

hao bereki

hao gelezi

hao zame o phuthile matsogo

hao bereki
hao gelezi
hao zame o phuthile matsogo

ushebile banna haba bereka sani

ushebile majita heba phanda sani

vukuzenzele x 8

imoto ungana mali uyitholephi?
uyitholephi?
indoda engana moto uyitholephi?
uyitholephi?
imoto engana span uyitholephi?
uyitholephi?
imoto engana lutho uyitholephi?
uyitholephi?

vukuzenzele x 16

hao bereki
hao gelezi
hao zame o phuthile matsogo

hao bereki
hao gelezi
hao zame o phuthile matsogo

ushebile banna haba bereka sani
ushebile majita heba phanda sani
vukuzenzele x 16

imoto ungana mali uyitholephi?
uyitholephi?
indoda engana moto uyitholephi?
uyitholephi?
imoto engana span uyitholephi?
uyitholephi?
imoto engana lutho uyitholephi?
uyitholephi?
vukuzenzele

 

 

 

 

 

 

TRENDING:   Professor – Unobenga Lyrics feat. Ndu Shezi & Thebe