Mukosi – Maria Lyrics

Lyrics For Maria By Mukosi

Maria wee
Maria
Maria wee
hela maria

Maria wee
Maria
Maria wee
hela maria

Atvhivhudzisi uri mafula aliwa ngannyi
Ndi kha diya u tonda mafula
Atvhivhudzisi uri mafula aliwa ngannyi
Ndi kha diya u tonda mafula

Na vho fara vha divha uri athi vhudziswi
Na vho fara vha divha uri athi lindiwi
Na vho newa vha divha uri athi lindiwi

Zwa uri o liwa nga vhangana a zwi todi muthu
Zwa uri o liwa nga vhangana a zwi todi muthu
Zwa uri o liwa nga vhangana a zwi todi muthu
Zwa uri o liwa nga vhangana a zwi todi muthu

TRENDING:   A.F.I. - The Checkered Demon Lyrics