Lection – Ale Duma E Lyrics ft. Fifi Cooper & HHP

Lyrics for Ale Duma E by Lection ft. Fifi Cooper & HHP

Ale Duma E
Ale duma E yah

Ale Duma,
House or kwaito nnya bagaecho
Ale tsuba tsaetsho a gauto you allowed
To choose anything mo radiong
Just as long as that thing esa nkenye dilong
See, mo mic’keng I’m that king
I know I belong
Do the right thing
A bite thing king ?
And kego itse
You might sick ko bephelong
And the next thing you flaunt with cheese ko di potong

I summoned the magic
Call it the plastic
I do it for villa
Ke caus’a di traffic
We live in a casket
Ke tlatsa ba baie
Ba mpitsa fantastic
I was never a white kid
I was born fit with a full kit
And a dead key honey pool pit
Like a profit
Tsenya dilong

Ale Duma E
Ale duma E yah

[Fifi Cooper]
???

Ale Duma E
Ale duma E yah

Every time I wanna step up this bar
Ba mpotsa gore vele vele die man ntse ale kae
Ke felle ke push bo kotsepa
ke ba tsene ka di kitchen
ke bula dipistsa ke setse ke le dah
Ke ba kelemetse
Ba nagana gore
Gake tlhole ke ba tlhanametsa
Bana ba botlhe in a car
Mojereman ka lebelo o tlatsa bana ba le
Le manyora ka gore a le far
Vele a le far
Check out that chic at the bar
Check out your piece on the pie
You do or die
?

TRENDING:   Lection Lyrics