Jah Prayzah – Chengetedza Lyrics

Lyrics For Chengetedza by Jah Prayzah

Chengetedza rudo rwemoyo wangu
Nyararidza kuchema kwehana yangu
Umire mire ndirwire hondo dzangu

ndokuti ndizive ndiwe Darlie wangu.
chengetedza huchi hwandinomora
ndiri raramise nesadza raunomona
kumarehwa rehwa haiwa usandishora
kuti ndizive kuti ndiwe Darlie wangu
kana sango ndofura sora
mwedzi ndoturunura
gomo ndokoromora…
kuti ndizive ndiwe darlie wangu…
kana sango ndofura sora
mwedzi ndoturunura
gomo ndokoromora…
kuti ndizive ndiwe darlie wangu…
mbiri ye kundari.fume ndine mabori

haungandishori.rudo kumberi
usandidire mari ayee ayee yee
ndozvinoita ndizive ndiwe darlie wangu
mbiri ye kundari.fume ndine mabori
haungandishori.rudo kumberi
usandidire mari ayee ayee yee
ndozvinoita ndizive ndiwe darlie wangu.
chii chakutambudza.pfumo rangu ndosimudza
pasina anoti yanganudza nyatsondicherechedza
senzira ini ndoyeredza
ndomira newe dia.uchandiona.
chii chakutambudza.pfumo rangu ndosimudza
pasina anoti yanganudza nyatsondicherechedza

senzira ini ndoyeredza
ndomira newe dia.uchandiona.
haiwa sango ndofura sora
mwedzi ndoturunura
gomo ndokoromora…
kuti ndizive ndiwe darlie wangu…
kana sango ndofura sora
mwedzi ndoturunura
gomo ndokoromora…
kuti ndizive ndiwe darlie wangu…
mbiri ye kundari.fume ndine mabori
haungandishori.rudo kumberi

usandidire mari ayee ayee yee
ndozvinoita ndizive ndiwe darlie wangu.
mbiri ye kundari.fume ndine mabori
haungandishori.rudo kumberi
usandidire mari ayee ayee yee
ndozvinoita ndizive ndiwe darlie wangu.
kana sango ndofura sora
mwedzi ndoturunura
gomo ndokoromora…
kuti ndizive ndiwe darlie wangu…
kana sangoooo.

TRENDING:   Naima Kay Lyrics