Imithente – Isidikiselo Lyrics

Lyrics For Isidikiselo By Imithente

Yebo baba ungang’sola nje (Aw’ng’tshele ngab’eyakabani lengane)
Nami ngiyavuma ngiyal’bon’iphutha lami (Ok’shuthi mfazi uphingile)
Baba nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena Isidikiselo kulel’ibhodwe
Yebo baba ungang’sola nje (Aw’ng’tshele ngab’eyakabani lengane)
Nami ngiyavuma ngiyal’bon’iphutha lami (Ok’shuthi mfazi uphingile)
Baba nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena Isidikiselo kulel’ibhodwe

Ngixolele baba ngonile (Beng’kwethemba nina wabantabami)
Mina ngeke ng’phinde angeke baba (Kodw’angfun’ivezandlebe kulomuzi)
Kodwa nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena les’dikiselo kulel’ibhodwe
Ngixolele baba ngonile (Beng’kwethemba nina wabantabami)
Mina ngeke ng’phinde angeke baba (Kodw’angfun’ivezandlebe kulomuzi)
Kodwa nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena les’dikiselo kulel’ibhodwe
Habe nang’umfazi engibhedela
Ush’ukuthi zonke lezidikiselo ezigcwele lay’khaya yimina engathi zifake lay’khaya
Wawuy’phathelwe ukukhohlakala kwakho
Hamb’impela

Ngoba nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena les’dikiselo kulel’ibhodwe
Ngixolele baba ngonile (Beng’kwethemba nina wabantabami)
Mina ngeke ng’phinde angeke baba (Kodw’angfun’ivezandlebe kulomuzi)
Kodwa nguw’owadala lokho ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena les’dikiselo kulel’ibhodwe
Kant’usela

Wothi ngiland’isagila sami ngikusakaz’ikhanda ngempela
Hamba nazo zonke lezidikiselo zakho wena la
Mina ngeke ng’phinde angeke baba (Kodw’angfun’ivezandlebe kulomuzi)
Ukube waw’buy’ekhaya njeng’amany’amadoda ngab’azange sangena les’dikiselo kulel’ibhodwe
Yebo baba ungang’sola nje (Aw’ng’tshele ngab’eyakabani lengane)

TRENDING:   Mnqobi Yazo – 247 Lyrics