Hymn: Elisang lifahlego Lyrics

Hymn Lyrics For Elisang lifahlego

Elisang lifahlego, – Jeso oa tla
Le lule ka tebello, – O ea fihla.
Oho, le falimehe, – le rapeleng
Leha a liehile; – se otseleng.
O tla re phutha bohle – Mohla a tlang.
Re thabele morena – mohla a tlang.

Elisang lifahlego, – Jeso oa tla
Le lule ka tebello, – O ea fihla.
Oho, le falimehe, – le rapeleng
Leha a liehile; – se otseleng.
O tla re phutha bohle – Mohla a tlang.
Re thabele morena – mohla a tlang.

Elisang lifahlego, – Jeso oa tla
Le lule ka tebello, – O ea fihla.
Oho, le falimehe, – le rapeleng
Leha a liehile; – se otseleng.
O tla re phutha bohle – Mohla a tlang.
Re thabele morena – mohla a tlang.

Elisang lifahlego, – Jeso oa tla
Le lule ka tebello, – O ea fihla.
Oho, le falimehe, – le rapeleng
Leha a liehile; – se otseleng.
O tla re phutha bohle – Mohla a tlang.
Re thabele morena – mohla a tlang.

Elisang lifahlego, – Jeso oa tla
Le lule ka tebello, – O ea fihla.
Oho, le falimehe, – le rapeleng
Leha a liehile; – se otseleng.
O tla re phutha bohle – Mohla a tlang.
Re thabele morena – mohla a tlang.

TRENDING:   Hymn: Bhekani uJehova Lyrics