Emtee – Logan Lyrics

Lyrics for Logan By Emtee

[Intro]
Yeah
Logan
Ayy
(Exclusive-clusive )
Yeah

[Verse 1]
Ndibulela impilo yami (Ayy, ayy)
Ndizakhele usapho lami (Ayy, ayy)
Anything for intwana zami (Ayy)
Futhi bafana nami (Ayy)
Ndizifunel’ imali nami (Ayy)
Ungamoshi’ iskhathi sami (Uh huh)
I got a family to feed (Yeah)
No more chilling on the streets (Ayy)
So I’m killing these beats (Ayy)
Raising my seeds, dawg

[Chorus]
I remember your birth like it’s yesterday (I remember)
I was nervous and I couldn’t wait
Waiting outside, all I did was pray (I remember)
Thinkin’ about you like everyday (Yeah)
Bazokhuluma kabi ngami (To you)
Mina ngiz’nakel’ indaba zami (Uh huh)
Pushela ispani sami
Sebenzela onyana bami (I got two)

[Verse 2]
Ndibulela Umdali wami (Ayy, ayy)
For abantwana bami (Ayy, ayy)
Ndingalibali isthandwa sami (Ayy), Useceleni kwami (Uh huh)
Noma imeko injani (Ayy), Akanandaba nеmali (Oh no)
If you don’t have a kid yet (Uh huh)
Being a dad is a big flеx (Yeah)
Cause I know that my kids next (I know)
I know my kid best (That’s Logan)

[Chorus]
I remember your birth like it’s yesterday (I remember)
I was nervous and I couldn’t wait (No)
Waiting outside, all I did was pray (Yeah)
Thinkin’ about you like everyday (Yeah)
Bazokhuluma kabi ngami (To you)
Mina ngiz’nakel’ indaba zami (I do)
Pushela ispani sami
Sebenzela onyana bami
I remember your birth like it’s yesterday (I remember)
I was nervous and I couldn’t wait
Waiting outside, all I did was pray (Uh huh)
Thinkin’ about you like everyday (Yeah)
Bazokhuluma kabi ngami (To you)
Mina ngiz’nakel’ indaba zami (I do)
Pushela ispani sami
Sebenzela onyana bami (I got two)

TRENDING:   Thxbi – Supersonic Lyrics