Elo Zar – Bophelo Lyrics

Lyrics For Bophelo By Elo Zar Ft Kommanda Obbs

Ke sebeditse ka thata
Bophelo ha no easy
Ka nako tseding
Ho tletse dimakatso
Imap hase tse nka diamohelang
Ke moong
Ke hloka Bophelo
Bophelo ha bo easy
Stars give me fire in my life and in my dark
Stars give me fire in my life and in my dark
Stars give me fire in my life and in my dark
Ooh ooh wee
When will I
Be free
I don’t wana do this pressure alone
Let me be me
Bophelo ha bo easy
Bophelo ha bo easy
Bophelo ha bo easy
Bophelo ha bo easy
Stars give me fire in my life and in my dark
Stars give me fire in my life and in my dark
Stars give me fire in my life and in my dark
Bophelo ke ntho e matswedintsweke
Khanyapa ya ho chwabola kgetsi e tletse
Banna ne ke itjwetse ne ke itjwetse kgale hore nkekebe ka hlolwa ke tsamaile
Bo matswedintsweke bo matswedintsweke bo matswedintsweke
Khanyapa ya ho chwabola kgetsi e tletse
Bo ka o tsipa ba o kgohlopa
Bo ka o shebisa kwana le kwana
Bo ka o kgitla ba o bolotsa
Ho ya kwana le kwana
Bo ka o tsipa ba o kgohlopa
Bo ka o shebisa kwana le kwana
Bo ka o kgitla ba o bolotsa
Ho ya kwana le kwana
TRENDING:   Popsnotthefather – Pimphand/ 223 Lyrics