Cassper Nyovest – Nyuku (Remix) Ft Dj Lemonka, Towdee Mac, Molemi, Tuks Senganga, Khuli Chana & Hip Hop Pantsula

Lyrics For Nyuku (Remix) By Cassper Nyovest Ft Dj Lemonka, Towdee Mac, Molemi, Tuks Senganga, Khuli Chana & Hip Hop Pantsula

[Intro]
Lemonka oe tswere nyuku
A re ba kene, manyora!

[Verse 1: Towdee Mac]
[?] ke tlala bontja ba diga di-dustbin
Thuba dipale tsa diponenyana tse ra ditima
Hao tlhaga ka corner re bopile mo lefifing
What happened to [?] you won’t even see
Ke apolela manyora, bona keo shapa jwang
I like it ha ba tlala ba bone keo trapa jwang
O samane, hao jamane, sk’a mpotsa “Whatagwan?”
Where the money, where the gwap
This ain’t no water gun, [?]
Kleva f’tsek, rea go search-a
Hare fetsa ka wena o tlo sala o le mosehla
Tlhanola dipokotho o sale dilepelela
Patlama san, bloma re go pagolole tlama, san
Ska batla ke letse [?] ha o batla ho gasa marama, san
Skaba paiza, ha okare wa izama kea khama, san
Ha kea tlela masepa [?] go tswa Ramatlabama

[Verse 2: Cassper Nyovest]
Hey, Khuli why o bua le laaite ena so?
O sa morobe, na ke kena ke betsa warm clap e ngwe e mogote
[?] mogote, mone go lle molodi
O ntshe dikeledi tsohle, tsotsi ha re o foke, fotsek
O lla metsi, ha o lle madi, san
Akere go monate hane le tseela basadi, san
Ke godile ke kheresiwa ke maphatsi-phatsi, nou ke busa [?]
Two fingers [?]
O tla utlwa ka bo…

[Refrain]
Blocka, blocka, blocka
What’s up motherfuckers?
Blocka, blocka, blocka
Ke batla zaka, motherfuckers
E kae zaka? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)

And we go: blocka, blocka, blocka
What’s up, motherfuckers?
Ke batla zaka, motherfuckers
E kae zaka? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku?

TRENDING:   Tellaman – Crew Lit Lyrics

[Verse 3: Hip Hop Pantsula]
Ikale mo fatshe nkare letlalo la pudi, Joe [?]
Ntsha motlakase pele ke o raga mo tlase
You duchebag!
Ja ka puch-back o nganga meriri, your [?] back
Prakang daai-man, tlang re betse tsididi then loose back
Flash panga mo lefaufaung
Re o thelela tlhase fatshe nkare re tswa Taung
Re o gobokanetse nkare [?] Mangaung
O bone tsotsi e bolola step-e nkare ke kalakunu (Rola)
Batho eo, (Rola) panya-panya, rola le tuku
Tsola tsotsi eo, sala ka kousi o apole borukgoe
Twoodee, check-a gore daai man ha chava thou daar
F’tsek, ntsha le ma-cent ao, oa betse mang daar?
Tshwara tsotsi ka clap, ha o sala [?]
Ke apolela tsotsi slum, a bone ke mo tlatsa
Mo ke lefapha la poo, eseng e tswang dinaka
O ke lerete la ball, ke try gore ke mogata

Ha, gents, why le etsa so?
[?]
Nou yana ke chonne ho nyela
Ha kena le ya zolo
Why gents? Don’t do this
Bona ke ithotetse [?] ke ikaketse
Borugoe bo…

[Verse 4: Khuli Chana]
Bare borugoe bo thotofetse
Jabba-Man, phunya, kutsa, kutsa ke itshukunyetsa
[?] medi ha ana getsi, mo khurumetse
Ne o chesa kgale, bona nou o buduletse
O nyetse!

[Verse 5: Molemi]
Ema moo ngwanaka
Are so qabane, kopa fela o mphe ntho tsaka
Ke mosebetsing mona, kopa o ska senya nako yaka
O tla re bicycle, wa thudiwa ke truck-a
Wa bura, wa taka
Tshwara lefaufau ha ke ntsha karata, o ntshe PIN number
Three summers ke go shebile o ja di-pizza, mos
Pijamas tse o di rekileng ha [?]
Shady fuckers o ja the highest grade with the ganja farmers

TRENDING:   A-Reece – Call It A Day Lyrics

[Verse 6: Tuks]
Vimba! Dinokwane, difelekwane, dira tsa me, dija tsa me
Bo utlwa hier, ke phunye hier
Wena utswa daar, na ke utswe hier
Straight from the underground digging for a pot of gold
That bitch is stripping on a pole who twerking for them ous
Mona hit the fucking flow, I come down blazing through the door
Brought Maleven to your home, re switch-a di-oven on
Nou de laas re gotetse, makhelwane o kometse
Mo chaele mo re letse, mokhukhu o tlhokometswe
Ke zaka, zaka, zaka
Go petlotswe go letloko mo diofficing, nyuku mo di-commiting
Ke rua for community, ba rwesa morwalo o buima
Ka moso ha ke senya tla bo lore, I’m a criminal
Ketla mo ke etse dithoto, ba ipotsa gore na re buile jwang
Kanthe ne ke phanda zaka, zaka, zaka, zaka

[Hook: Cassper Nyovest]
Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)

Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)

Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)
E kae nyuku? (E kae nyuku?)

[Outro]
Motswako, motswako (Let’s go)
Motswako (Eh san, ako opele, san! He wena san, opela)
Motswako