Amatshitshi Amhlophe – Ngesab’ Igazi Lomuntu Lyrics

Lyrics For Ngesab’ Igazi Lomuntu By Amatshitshi Amhlophe

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngizombulala kanjani igazi lomntu
Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngizombulala kanjani igazi lomntu
Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngizombulala kanjani igazi lomntu
Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngizombulala kanjani igazi lomntu
Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu
Ngoba nithi mandimbulale

TRENDING:   Mroza Lyrics

Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngizombulala kanjani igazi lomntu
Kodwa sanufaka umoya womntu
Ngoba nithi mandimbulale
Ngizombulala kanjani ngesab’ igazi lomntu